હળવદ પંથકમાં વરસાદ ના પગલે બ્રાહ્મણ ૨ ડેમમાં નવા પાણીની આવક શરૂ થઈ

હળવદ પંથકમાં વરસાદ ના પગલે બ્રાહ્મણ ૨ ડેમમાં નવા પાણીની આવક શરૂ થઈ હળવદ પંથકમાં સોમવારે ‌ સવારે થી સાંજ સુધી મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો હતો…